Brand Lift Nedir?

Brand Lift, reklamların etki düzeyini ölçmek için kullanılabilecek bir araçtır. Bu araç kullanılarak reklamların verimliliği ölçülebilir, düzenleme ve iyileştirmeler yapılabilir.

Brand Lift testi gerçekleştirmek, Facebook reklamlarınızın etkisini anlamanın güçlü bir yoludur. Bu testler, Facebook reklamlarınızın marka bilinirliği veya dönüşüm gibi belirli hedefler üzerindeki nedensel etkisini anlamak için bu reklamları görme fırsatı verilen ve verilmeyen grupları karşılaştırdığımız bir deney türüdür. Daha net bir tabirle, bir grup reklamlarımızı görecek grubu barındırırken, diğer grup ise reklamlarımızın hedef kitlesinin içinde yer almasına rağmen kasıtlı olarak hariç tutulan kitleyi içerir. Hariç tutulan grup genellikle “Kontrol Grubu” olarak da bilinir.

Brand Lift testi şu şekilde çalışır:

  1. Bir hipoteze göre test etmek istediğiniz işletme hedefi ve kampanya seçilir.
  2. Kampanyanın hedef kitlesi rastgele bir şekilde test ve kontrol gruplarına ayrılır. Facebook bu grupları otomatik olarak oluşturur ve insanlar, test süresi boyunca atandıkları test veya kontrol grubunda kalır.
  3. Reklamın yayını bu rastgele gruplara göre kontrol edilir. Test grubundaki kişilere reklamları görme fırsatı verilirken kontrol grubundaki kişilerin reklamları görmesi kasıtlı olarak engellenir.
  4. Test ve kontrol gruplarındaki kişilerin gerçekleştirdiği alışveriş yapma ve marka hakkındaki soruları cevaplama gibi eylemler ölçülür.
  5. Testin yükselişini ve bu sonucun güven oranını hesaplamak için test grubu ile kontrol grubunu performansı karşılaştırılır.

Reklam hedeflerini yansıtan anket soruları seçilmesi önerilir: Marka anketinde kullanmak için standart reklam hatırlanırlığının yanı sıra en çok 2 soru daha seçilebilir. Test amaçlarına en uygun soru grubunu seçmeniz gerekir.
Örneğin, bilinirlik ve tercih edilirlikle ilgili anket soruları huninin üst kısmındaki bilinirliğin ölçülmesinde daha etkiliyken, niyet ve tavsiye soruları müşterilerinizin yaptığı değerlendirmelerin ve gerçekleştirebileceği eylemlerin ölçülmesinde daha etkilidir.

❗❗Facebook Ads tarafında aynı marka veya ürün için yayınlanan başka aktif kampanyalar varsa Brand Lift kullanılması önerilmez. Birden fazla kampanya yayınlamak, kontrol grubundaki insanların diğer kampanyalardan birindeki reklamı görmesine, bunun sonucunda da sonuçların güvenilirliğinin sarsılmasına neden olabilir.

En İyi Sonuçlar için;

  • Test en az 14 gün sürmelidir. (Maks. 90 Gün)
  • Türkiye’de bir Brand Lift Anketi yayınlamak için gerekli olan minimum kampanya bütçesi 92.000 TL (5.000$). Brand Lift testinde, gerçekleştirilen ülke veya bölgeye bağlı olarak farklı minimum bütçeler geçerlidir. (Min. bütçe ve süre koşulları sağlandığında minimum 250 adet anket sonucu alınacakmış gibi düşünülebilir.)
  • Kreatif, marka adını veya logosunu içermelidir.

Testi yeni bir kampanyayla gerçekleştir: Birkaç haftadır devam etmekte olan mevcut bir kampanyanın bütçesi artırılarak Brand Lift testi gerçekleştirilirse test, kampanyanın daha önceki etkisini belirleyemez ve genel performansın yalnızca bir kısmını analiz edebilir. Brand Lift testi için yeni bir kampanya oluşturmak, yayın sorunlarının önüne geçmeye ve testin kampanyanın etkisini tam anlamıyla anlamasına yardımcı olabilir.

❗Bir Brand Lift testi oluşturulduğunda, test kapsamında yayınlanmak üzere oluşturulan Ad setlerin brand lift testinin tarihlerinin tamamen içinde veya tamamen dışında olması gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin, brand lift testleri 23 Ağustos ile 23 Eylül arasında yayınlanıyorsa tamamen bu tarihlerin içine veya dışına denk düşecek bir reklam seti oluşturulmalı.

❗Sonuçlar için karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılacak bir bölge ve sektör seçin. Bu seçim, reklamların ne kadar etkili olduğunun gösterilmesine de yardımcı olur. Örneğin, sonuçlar reklamların %5,8 brand lift sağladığını ve bunun yanında telekomünikasyon sektöründeki ortalamanın %6,1 olduğunu gösterebilir. Aynı şekilde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki ortalamayı da gösterebilir. Karşılaştırmanın olabildiğince faydalı olabilmesi için reklamlar ile en alakalı sektörü ve hedef kitlenin yoğunlukta bulunduğu bölgeyi seçmek tavsiye edilir.

Anketi Kimler Görecek?

Birden fazla ülkedeki hedef kitlelere ulaşıyor veya birden fazla dilde reklamlar kullanıyor olunsa bile sadece bir dilde marka anketi içeren bir Brand Lift testi yayınlanabilir. Hedef kitlede bulunan ve seçilmiş dili anlayan veya Facebook’u bu dilde kullanan herkes marka anketini görebilir.

Örneğin, Londra’daki insanlara erişmek için İngilizce (en_UK) dilinde marka anketi oluşturulduğunda Londra’da bulunsa da Facebook’u İspanyolca (es_ES) dilinde kullanan kişiler, Facebook onların İngilizce (en_UK) içerikleri anlayabileceklerini öğrenene kadar reklam anketinizi göremez. Marka anketi sistemi aynı zamanda Facebook’un algoritmasının, anket sorularını yanıtlayabileceğini düşündüğü kişilere erişmeyi de dener.

Hype

Esentepe Mahallesi
Ecza Sokak 6/1
Levent, İstanbul

+90 (532) 744 4943
[email protected]