Herkese merhaba,

Bu yazıda genelden özele bir akış izleyerek, AB testi ile ilgili çeşitli soru ve sorunlara yanıt sunmaya çalıştım. Genelgeçer tanımlar ve kurallarla başlayıp, birçoğumuzun kullandığı dijital paneller üzerindeki pratiğine dair detaylar paylaştım. İyi okumalar dilerim.

 

A/B Testing Nedir?

AB Test kavramı akademik çalışmalarda da rastladığımız ‘kontrollü deney’ şartlarının, herhangi iki strateji arasında daha sağlıklı bir karar verebilmek için sağlanması ve sonuçlarının incelenmesi üzerine kuruludur. “Pratikte AB testi nedir?” sorusu ise: Birden fazla değişkenden yalnızca birinin değiştirildiği ve eşit şartlar altında hangi varyantın daha iyi bir performans sergilediğinin izlendiği deneyler şeklinde yanıtlanabilir.

Çoğunlukla uygulamalar, web siteleri ve reklamlar üzerinde kullanılmasının yanında, sahip olduğumuz dijital yetkinlikler sayesinde hemen hemen her yol ayrımında başvurabildiğimiz güvenilir bir metoda dönüşmüştür. Bu AB Testing çıktıları -gerçek veri ile beslenen her deneyde olduğu gibi-, ayakları yere basan isabetli öngörülerde bulunmamıza yardımcı olur. 

 

A/B Testi Nasıl Yapılır?

Öncelikle hangi değişken üzerinde A B testi yapılacağına dair bir karar verilmelidir. Dijital pazarlama alanında yaygın bir örnek üzerinden ilerlemek adına, bir reklam görselinin CTA (Call-to-Action) metni üzerinde yapılacak bir deneyden söz edelim. Mevcut reklam görselinde “Satın Al”, nasıl bir performans sergileyeceğini merak ettiğimiz halinde ise “Hemen İncele” yazdığını düşünelim. Artık geriye kalan son adım, bu iki reklam görselinin eşit şartlar altında kozlarını paylaşmasıdır. 

Yazıda daha önce de telaffuz ettiğim ‘dijital imkanlar’ tam da bu noktada yardımımıza yetişiyor ve işleri bizim için oldukça kolaylaştırıyor. Vaadettiğim genelden özele akışı takip etmek üzere Google ve Business Manager (Facebook / Instagram) reklamlarında bu işlemi nasıl yaptığımızı kısaca inceleyelim.

Facebook A/B Testi:

Facebook ve Instagram üzerinde reklamlar vermemize sağlayan Business Manager, arayüzünün oldukça görünür bir yerinde -bu yöntemi bize şiddetle tavsiye edercesine- bu işleme özel bir butona sahiptir:

 

A/B Testi Nedir? - Teori ve Pratikte A/B Testing

Yapmak istediğimiz değişiklik ister kampanya, ister reklam seti bazında A/B test gerçekleştirmek istediğimiz öğeyi seçip bu butona tıklıyoruz. Ardından açılan seçim penceresindeki direktifleri izlediğimizde, seçtiğimiz ögenin istenilen değişikliğe sahip bir kopyasını oluşturuyor ve paralel olarak çalıştırmaya başlıyor.

Sağlıklı bir A B Testing için tavsiye edilen iki haftalık gözlem periyodunun ardından sonuçları inceleyerek hangi varyasyonun bizim için daha iyi performans sergilediğine göre daha güvenli kararlar almaya hazır hale geliyoruz. 

Google A/B Testing (Google Experiments): 

Yine birçoğumuzun aşina olduğu Google Ads arayüzünde AB testi nasıl yapılır sorusunun cevabı ise, arayüzün sol kısmında bulunan menüde göze görece daha zor çarpacak bir yerde barınıyor. Business Manager’ın aksine Google’da bu testlere Experiment yahut Deney ismi veriliyor.

A/B Testing Google paneli üzerinden şu şekilde gerçekleştirilebilir: İlk olarak sol menüde en altta yer alan Settings (Ayarlar) öğesinin altında yer alan More (Daha Fazlası) açılır menüsüne tıklatarak ek seçenekleri görünür kılıyoruz. Ardından karşılaşacağımız Drafts & Experiments (Taslak ve Deneyler) açılır menüsünü de açıyoruz.

 

A/B Testi Nedir? - Teori ve Pratikte A/B Testing

Bu noktadan itibaren kampanya bazında bir değişiklik yapmak istiyorsak öncelikle Campaign Drafts (Kampanya Taslakları) butonu yardımıyla nasıl bir deney yapacağımızı Google’a tanımlamış oluyoruz. Ardından Campaign Experiments (Kampanya Deneyleri) kısmında, hazırladığımız bu deneyleri hızlı ve kolayca hayata geçirebiliyoruz.

Reklam bazında yapmak istediğimiz deneyler için Ad Variations (Reklam Varyasyonları) tuşunu kullanırken, video reklamlar için aynı yolu Video Experiments (Video Deneyleri) kısmında izliyoruz.

Deneyimizi başlatmadan önce karar vermemiz gereken iki detay daha kalıyor:

Bunlardan birincisi, deneyimizin Cookie Based mi yoksa Search Based mi olacağı. Cookie Based Google deneyleri, kullanıcılara iki varyasyondan yalnızca bir tanesini gösterdiğimiz seçenektir. Örneğin bir search kurgusunda yaptığımız bir denek kampanyayı tetikleyen bir kullanıcı, aynı aramayı tekrar yaptığında yine aynı varyantla karşılaşacaktır. Bu sayede bir kullanıcının her iki varyantla da etkileşime girerek veriyi bozması engellenebilir. Bir diğer taraftan Search Based deneylerde çıktı alma hızımız görece daha yüksek olacaktır. Tavsiye edilen (best practice) deneyler Cookie Based gerçekleştirilmektedir.

Son detayımız ise Google’ın bize bir esneklik daha sunduğu Budget Split (Bütçe Paylaştırma) opsiyonu. Bir A/B testi ile elma-elma karşılaştırması yapmak için her şartı eşitlemek ideal senaryo olabilir. Ancak bazen kaybetmeyi göze alamayacağımız arama hacimleri veya trafik değerleri ile testler yapmamız gerekebiliyor. Böyle durumlarda bir Google Deneyi %40, %25, ya da %10 gibi daha küçük yüzdelerle de oluşturulabilmektedir. Bu sayede mevcut kampanyamızın operasyonlarının büyük kısmını olduğu gibi sürdürürken, dilediğimiz kadar küçük bir dilim üzerinde deney yapma şansını yakalıyoruz.

A B Testi Nedir Sorusuna Bonus Yanıtlar:

 

  • Doğru stratejiyi, bilimsel bir deney netliğiyle tecrübe ederek seçmeye çalışmaktır.
  • Günümüz dijital rekabet ortamında eksikliğinin net bir dezavantaj sağlayacağı kadar elzem bir veri edinme yöntemidir.
  • Çeşitli yardımcı yazılım ve araçlar kullanarak daha da agresif manevralara imkan veren bir verim artırma metodudur. (A/B Testing Software – A/B Testing Tools)
  • Daha hızlı optimizasyonlar geçekleştirmek için iki hafta gözlem süresi ve %50-%50 gibi kalıpların dahi git gide yıkıldığı bir oyun alanıdır.
  • En salt özetle yumurtaları, sistematik biçimde farklı sepetlere ayırma methodudur.

Hype

Esentepe Mahallesi
Ecza Sokak 6/1
Levent, İstanbul

+90 (532) 744 4943
[email protected]