Smart Bidding, Google Ads’de dönüşümleri en üst düzeye çıkarmak için makine öğrenimi kullanan bir otomatik teklif stratejisidir. Google, dönüşüm olasılığını tahmin etmek için geçmiş arama davranışına ve bağlamsal verilere baka rve bir dönüşüm daha olası göründüğünde tekliflerinizi artırır. 

Makine Öğrenimi Nedir? 

Makine öğrenimi bir dizi örneği alır,örnekleri açıklayan kalıpları belirler, sonrasında bu kalıpları yeni örnekler hakkında tahminler oluşturmak için kullanır. 

Örneğin, dizi önerilerini ele alalım. Bir milyon kişinin her birinin bize en sevdiği 5 diziyi söylediğini  düşünelim. Bu bilgi, insanların ortak olarak hoşlandığı dizileri öğrenmek için bilgisayarın kullanabileceği çok sayıda örneklem sağlar. Daha sonra,bilgisayar bu örnekleri açıklayan bir kalıp oluşturabilir.Örneğin bu,”Komedi dizilerini sevenler genellikle romantik dizileri sevmiyor,ancak insanlar aynı oyuncuların oynadığı dizileri seviyor” gibi bir kalıp olabilir. sonrasında,bilgisayara Çağatay Ulusoy’un oynadığı Yeşilçam dizisini beğendiğinizi belirttiğinizde bilgisayar, Çağatay Ulusoy’un Medcezir dizisini beğenip beğenmeyeceğinize karar verir.

Makine Öğreniminden Nasıl Fayda Sağlıyoruz? 

Tekliflendirme de,makine öğrenimi algoritmaları, farklı teklif miktarlarının dönüşümleri veya dönüşüm değerini nasıl etkileyebileceği konusunda hesabınızda daha doğru tahminler yapmanıza yardımcı olmak için geniş ölçekte veriler üzerinde eğitim alır.Bu algoritmalar, performansı tek bir kişinin veya ekibin hesaplayabileceğinden çok daha geniş bir parametre aralığını hesaba katar.

Smart Bidding Stratejileri Nelerdir? 

Smart bidding stratejileri 4 adettir. Bunlar; 

Target CPA, (Hedef EBM) 

Target ROAS, (Hedef ROAS) 

Maximize conversions, (Maksimum Dönüşüm) 

Maximize conversion value, (Maksimum Dönüşüm Değeri) 

Target CPA, (Hedef EBM): 

Hedefimiz dönüşümlerimizi artırmaksa, Target CPA, portföy, kampanyalar, reklam grupları ve anahtar kelimeler için de kullanılabilecek bir stratejidir. Dönüşümler,Target CPA’nizden daha yüksek veya daha düşük maliyetle sonuçlanabilir, ancak nihai hedef,atadığınız CPA’den mümkün olduğunca fazla dönüşüm elde etmektir. 

Bu yaklaşımın etkili olması için geçmiş bir dönüşüm hacmine ihtiyacınız olacaktır, ne kadar tutarlı olursa o kadar iyi olur. Bu strateji CPA’nizi optimize edecek olsada,toplam tıklammalarınızın düşebileceğini unutmayın. Son olarak, Target CPA’ye başlarken gerçekçi başlangıç hedefleri belirlemek önemlidir. Kampanyanızın son altı ayda ortalama 50 Türk Lirası CPA’ı varsa, Google’ın girebileceği ve öğrenebileceği açık artırmalarda hemen sınırlayacağı için 25 Türk Lirası değerinde bir Target CPA belirlemek yararınıza değildir. 

Target CPA teklifini kullanmayı planlıyorsanız, ayda ilk iki haftayı bir öğrenme aşaması olarak planlayın. Target CPA’nizi sonzamanlarda ortalama CPA’nizden biraz daha yüksek bir değere ayarlayın veya Google’ın bir kanal bulmasına izin vermek için Google tarafından önerilen CPA hedefini kullanın, ardından zaman içinde yavaş yavaş Target CPA nize indirin.

Target ROAS, (Hedef ROAS): 

Target ROAS, kampanyalar, portföy,reklam grupları ve anahtar kelimeler dahil olmak üzere çeşitli katmanlarda kullanılabilen çok yönlü bir teklif taktiğidir .Bu strateji tamamen farklı  dönüşümlere değer atamak ve ardındanTarget ROAS’ınızı en üst düzeye çıkarmak için teklifleri optimize etmekle ilgilidir. 

Belirtmiş olduğunuz dönüşüm değerlerini kullanarak akıllı teklif verme, dönüşüm izleme yoluyla  gelecekteki değerleri tahmin edebilir. Google,Target ROAS’ı kullanmadan önce bir dönüşüm geçmişine sahip olmanızı önerir.Çoğu kampanyanın son 30 gün içinde en az 20 dönüşüme ihtiyacı vardır. 

Target ROAS’ın çalışma şekli,GoogleAds, dönüşümlerinizi maliyet başına dönüşüm değerine, belirlediğiniz target ROAS’a olabildiğince yakın tutmaya çalışmasıdır. Bu, daha yüksek veya daha düşük ROAS ile sonuçlanabilir ve muhtemelen tıklamalarda satın alma davranışı olan kullanıcıya doğru bir kayma görürsünüz. 

Target ROAS ile reklam verenler, Google algoritmasının çok fazla sapmasını önlemek için kampanya veya portföy düzeyinde teklif sınırları (minimumlar ve maksimumlar) belirleyebilir, ancak Google,makinenin karar vermesini sınırlayabileceği için buna karşı uyarır. 

Dönüşüm değerleri de dahil olmak üzere sağlıklı dönüşüm takibiniz olduğundan ve yakın geçmişte bu stratejiden yararlanmak için yeterli dönüşüm performansına sahip olduğunuzdan  emin olun. 

Ayrıca, Targe tROAS’ınızı yüksek düzeyde ayarlamamaya dikkat edin. Performansınızın son  zamanlarda olduğundan biraz daha düşük bir hedefle başlayın, ardından daha karlı bir ROAS elde etmek için zaman içinde yavaşça hedefiy ükseltin. 

Target CPA ve Target ROAS Arasindaki Farklar: 

Target Cpa ve Target ROAS Smart Bidding stratejileri arasındaki temel fark, TargetCPA, kampanya hedeflerinizi önceden tanımlanmış bir dönüşüm başına maliyeti karşılamanıza yardımcı olacak şekilde ayarlarken, Target ROAS, aldığınız dönüşümlerin değerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için teklifleri uygulamasıdır. Aradaki temel fark dönüşüm ve dönüşüm değeri kavramları arasındaki farktan oluşur.

Maximize conversions, (Maksimum Dönüşüm): 

Maximize Conversions, kampanya başına en fazla dönüşümü elde etmek için uyarlanmış teklifleri optimize eden Smart Bidding stratejisidir. Açık artırma süresini kullanarak Maximize  Conversions, bütçede kalırken dönüşüm elde etmek için her kullanıcıyı çevreleyen bağlamsal sinyaller ve geçmiş bilgileri kullanır. 

Maximize Conversions’ı kullanan her kampanyaya kendi günlük bütçesinin atanması ve  paylaşılan bütçenin bir parçası olmaması önemlidir, çünkü bu strateji hergün kampanya başına  ayrılan bütçenin tamamını herzaman harcayacaktır. Paylaşılan bir bütçeye dahil edilirse  Maximize Conversions, yalnızca kendi ayırması için değil, paylaşılan grubun tümünün günlük  bütçesini harcayacaktır. 

 İlk olarak, dönüşüm takibi sağlıklı olmadan bu stratejiyi çalıştırmayın. Google’ın hedefi, izlenen dönüşüm sayısını en üst düzeye çıkarmaktır, bu nedenle takip etkinleştirilmezse, algoritmanın dönüştürmek isteyen birini bulmak için kötü kararlar alma olasılığı yüksektir. 

İkincisi, karlılık konusunda herhangi bir hedefiniz varsa, bu kaldıraç için tehlikeli bir teklif stratejisidir. Google,dönüşüm performansından bağımsız olarak her zaman tam günlük bütçeyi harcayacağından, belirli bir günde kampanyanın nihai karlılığı büyük veya felaket olabilir. 

Karlılık veya verimlilik hedefleriniz varsa, aşağıdaki iki teklif stratejisinden birinik ullanmanızı  kesinlikle öneririz: Target CPA veya Target ROAS.T arget ROAS veya Target CPA teklif stratejilerinin aksine, Maximize Conversions, yatırım hedeflerinin getirisi yerine dönüşüm hacmiyle ilgilidir. 

Maximize Conversions, belirlenen bütçe dahilinde kalır ancak bu günlük bütçeyi karşılamayı  amaçlar. Bir kampanya şuanda harcama yapmıyorsa, Maximize Conversion’a geçerken  harcama artışını görmeyi bekleyebilirsiniz. Bu nedenle, bu stratejiyi daha fazla bütçe harcaması  olması gereken ve daha fazla dönüşüm hacmi beklentisi olan markalarda uygulayabilirsiniz.

Maximize conversion value (Maksimum Dönüşüm Değeri): 

Maximize Conversion Value, yalnızca dönüşümleri optimize etmez, benzer teklif stratejisi  Maximize Conversion’dan farklıdır. Yeni teklif stratejisi, maliyete bakılmaksızın mümkün  olduğunca  fazla dönüşüm  yakalamak yerine kâr marjı veya satış geliri gibi gelir metriklerini  dikkate alır. Araç, gelir hedeflerine ulaşmak için gerektiğinde teklifleri cazip hale getirir. 

Örneğin, bir perakendeci GoogleAds’deki her satışla belirli bir kar marjı elde etmeki stiyorsa  Google, bu hedefe ulaşmak için teklifleri gerçek zamanlı olarak ayarlayacaktır. Diğer akıllıt eklif verme araçları gibi MaximizeConversionValue,en iyi teklifi belirlemeki çin kullanıcı cihazı,yer ve günün saati gibi açık artırmada öngörüler kullanır. 

Maximize Conversion Value, verimliliğin aksine satış artışına odaklandığında, teklif stratejisi günlük bütçenin tamamını kullanmaya çalışacaktır. Maximize Conversion Value stratejisinden önce, perakendeciler günlük bütçelerini gözden geçirmeli ve kabul edilebilir bir aralıkta olduğundan emin olmalıdır. 

Perakendeciler, tek bir kampanya için Maximize Conversion Value stratejisini uygulayabilirler ancak şu anda bunu portföy düzeyinde uygulayamazlar.

Hype

Esentepe Mahallesi
Ecza Sokak 6/1
Levent, İstanbul

+90 (532) 744 4943
[email protected]